Sushi kiểu Việt Nam

Đây là món sushi tự chế với các món còn lại sau Tết (gồm nem chả jambon đồ nguội và rau củ)

One thought on “Sushi kiểu Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s