Bánh sừng trâu, ốc kèn nhân xúc xích

Haizzz, mình vẫn chưa thành công với mấy loại bánh phải nhồi bột.
Đây là tác phẩm của buổi nghịch ngợm trưa nay.
Bánh sừng trâu (thật ra là 3 cái, nhưng 2 cái kia xấu quá không muốn up hình lên, có mỗi em này tàm tạm được, trông em cứ như nghé bị cưa sừng)
Cạnh sừng nghé là 1 chú ốc kèn có nhân xúc xích ở trong, cuốn không chặt lắm nên vẫn có chỗ bị hở😦

One thought on “Bánh sừng trâu, ốc kèn nhân xúc xích

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s