Stories by Miumiu /Chuyện viết cho thiếu nhi

Góc nhỏ trong căn bếp của mình, nơi mình ngồi nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài và tưởng tượng ra một thế giới của riêng mình. Thế giới của trẻ thơ, ngập tràn hạnh phúc và tiếng cười.

lovely-flat-apple-tree-in-the-garden-design_23-2147547021

7 thoughts on “Stories by Miumiu /Chuyện viết cho thiếu nhi

  1. Căn bếp này thú vị nhĩ, bà chủ vừa nấu ăn vừa viết truyện trẻ con, có bao giờ làm cháy đồ ăn chưa đó ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s